Dịch vụ

Phòng gia đình
Phòng gia đình

628.000 Đ

470.000 Đ

Xem chi tiết
Phòng gia đình
Người:2
Kích thước:500mps
Giường:Giường đôi
Hướng:Hướng biển

628.000 Đ

470.000 Đ

Xem chi tiết
Phòng gia đình
Phòng gia đình
Người:2 người
Kích thước:30x40
Giường:2
Hướng:Tây

890 Đ

670 Đ

Xem chi tiết
Phòng gia đình
Phòng gia đình
Người:2 người
Kích thước:30x40
Giường:2
Hướng:Tây

890 Đ

670 Đ

Xem chi tiết
Phòng gia đình
Phòng gia đình
Người:2 người
Kích thước:30x40
Giường:2
Hướng:Tây

890 Đ

670 Đ

Xem chi tiết